לוגו אלכס שפירא ושות׳

טפסים מעודכנים לדו"חות המס לשנת 2015; הוראת ביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור

טפסים מעודכנים לדו"חות המס לשנת 2015
רשויות המס פרסמו טפסים מעודכנים לגבי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2015 ובכלל זאת טופסי 1301, ו-1214 על נספחיהם.
להורדת הטפסים אנא היכנסו לאתר רשות המיסים (קישור).
 
הוראת ביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2016 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת-המס 2016 (קישור להוראה).
ההוראה כוללת, כבעבר, פירוט של סוגי האישורים, התנאים לקבלתם (לרבות לעסקים חדשים, שותפויות, איחודי עוסקים, מוסדות ממשלתיים, תושבי-חוץ וחברות זרות וכו'), אישורים לגבי רווחים בשוק ההון ועוד.