לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא עסקות Repo

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי עסקות מכר חוזר במניות (Repo) (קישור להחלטה).
 
החלטה זו עוסקת בשאלת הסיווג לצורכי מס ואופן ניכוי המס במקור לגבי פעולות הנערכות במסגרת עסקת מכר חוזר במניות (Repo) בין חברה תושבת ישראל המחזיקה במניות חברה אחרת הנסחרות בבורסה לבין מספר גופים פיננסיים המעניקים לה הלוואה פיננסיית בגדרה מקבלים הגופים את המניות הנסחרות ומחזירים אותן בתום תקופת העִסקה.
 
תשומת לבכם בעניין זה להוראות חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו–2006.