לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-דין אזרחי בנושא ניכוי מס במקור בעת מימוש אופציות למניות

פורסם פסק-הדין בעניין אורי בן אסא נ' אורפק מערכות בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בתביעה כספית והצהרתית שהגיש התובע בקשר לנזקים כספיים שנגרמו לו, לטענתו, בְּשל סירובה של הנתבעת למלא אחַר פסק-דין שניתן בהתדיינות קודמת שבין הצדדים ואשר קבע כי התובע זכאי לממש למניות אופציות של הנתבעת, בהן החזיק מתקופת עבודתו בחברת בת של הנתבעת. סירוב הנתבעת נבע מכך שהתובע לא הסכים לשלם לה את סכום המס שהיה עליה, לטענתה, לנַכּוֹת במקור משווי ההטבה שיקבל התובע בעקבות מימוש האופציות ובעקבות תשלם דיבידנד לתובע, שגם הוא נקבע בפסק-הדין.
 
הגם שמדובר בפסק-דין אזרחי ולא בערעור מיסים, ראינו לנכון להביאו בפניכם, וזאת לאור הניתוח הנכלל בו ביחס לחבות המס הגלומה במימוש האופציות למניות כמו גם לחובת הניכוי במקור (לרבות של דמי ביטוח לאומי/בריאות) ביחס למימוש כאמור וביחס לתשלום דיבידנד.