לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא קרנות ריט

פורסמה החלטת מיסוי 8369/15 (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בשני יזמים הפועלים להקמת חברה ("חברת הקרן") שתהווה קרן להשקעות במקרקעין כמשמעותה בפרק שני 1 לחלק ד לפקודת מס הכנסה ולרשום את מניותיה למסחר בבורסה בהתאם להוראות הפקודה.
במסגרת ההחלטה נדרשה מחלקת מיסוי מקרקעין שבחטיבה המקצועית לשלושה נושאים עיקריים: משטר המס שיחול על חברת הקרן בשלב הפרטי, דהיינו מיום הקמתה ועד לרישום מניותיה למסחר בבורסה; סיווּגם של חניונים בנויים כהשקעה במקרקעין מניבים כמשמעותה בסעיף 64א2 לפקודה; והשלכות המס ביחס לקריאה לכסף נוסף בידי חברת הקרן מֵעבר להתחייבויות המשקיעים בהסכם ההשקעה (קריאה חדשה לכסף)