לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם הדו"ח המסכם של הצוות הבין-משרדי לקידום האיגוח בישראל

פורסם הדו"ח המסכם של הצוות הבין-משרדי לקידום האיגוח* בישראל פרסם את הדו"ח המסכם (קישור לדו"ח), וזאת בהמשך לדו"ח הביניים שפרסם בחודש אוגוטס 2014.
* עסקות איגוח (Securitization) הינן כלי מרכזי לפיזור סיכונים ולהעברתם במערכת הפיננסית. בעסקת איגוח מונפקות תעודות שפירעונן מובטח על-ידי תזרים מזומנים מוגדר מראש, הצפוי לנבוע מנכס או מקבוצת נכסים מוגדרים.
הדו"ח כולל ניתוח והמלצות ביחס להיבטים השונים שגלומים בעסקות איגוח ובכלל זאת להיבט המיסוי (ראו פרק 6 לדו"ח), כשמודל המיסוי שנבחר הינו "מודל התזרים".