לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס על דיבידנד שמקורו במניות נסחרות

הכּלל

ככלל, קופת גמל פטורה ממס על הכנסתה ובלבד שזו לא הושגה מעסק שקופת הגמל עוסקת בו או מכּל הכנסה ששולמה על-ידי חבר-בני-אדם העוסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החְזקה מהותית. 

פועל יוצא מכך, שהכנסותיה של קופת גמל מדיבידנד שמקורו במניות נסחרות פטורות ממס ובתנאי שמדובר במניות של חברות שאין להן הכנסה עסקית או שיש להן הכנסה עסקית אך הן אינן בשליטת קופת הגמל ולקופת הגמל אין בהן החזקה מהותית (קיימות הגדרות מיוחדות לעניין זה למונחים "שליטה" ו"החזקה מהותית").

החריג לכלל – מניות נסחרות הנחשבות לניירות ערך זרים

הכנסותיה של קופת גמל מדיבידנד שמקורו במניות נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים חייבות במס בהתאם לכללים הבאים:

אם הדיבידנד התקבל לפני 1.1.2005, תחויב קופת הגמל במס בשיעור 35%.
אם, לעומת זאת, הדיבידנד התקבל ביום 1.1.2005 ואילך, קופת הגמל תהיה פטורה ממס.