לוגו אלכס שפירא ושות׳

8.8.15: פורסם תזכיר חוק ההסדרים בנושא מיסוי מקרקעין

במבזק מיום 2.8.2015 דיווחנו אודות תיקוני החקיקה הצפויים בחוק ההסדרים לגבי מיסוי מקרקעין.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם תזכיר החוק הכולל גם את הנוסח המוצע של הוראות החוק הרלבנטיות (קישור לתזכיר החוק).
 
אנו ממליצים להיערך כבר כעת לשינויים הצפויים, וזאת בשים לב, בין היתר, להוראות-התחולה והוראות-המַעבר המנויות בתזכיר.