לוגו אלכס שפירא ושות׳

21.7.15: בית-המשפט העליון - האם במתן הפטור החלקי ממס רכישה שמוקנה ליתום צה"ל פעמיים בחיים יש להביא בחשבון את התא המשפחתי?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין זגורי (קישור לפסק-הדין).
 
המערער 1, יואש זגורי, יליד 1967, הינו בן לחייל צה"ל שנספה במערכה ("יתום צה"ל").
המערערת 2,עירית מסינגר זגורי, ילידת 1971, הינה יתומת צה"ל אף היא, והשניים נישאו זה לזו בשנת 1996.
בשנת 1984, עוד טרם שנישאו המערערים, רכשה אמו של המערער 1 דירה, יחד עם ארבעת ילדיה הקטינים (המערער 1 ושלושת אחיו). בגין רכישהזו ניתן לה פטוֹר חלקי ממס רכישה לפי תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשל"ה–1974 ("התקנות"), המַקנה פטוֹר חלקי למי שהוא נכה, נפגע או בן למשפחה של חייל שנספה במערכה, כהגדרתם בתקנות.
לאחַר נישואי המערערים, נוצלה ההטבה מכוח התקנות פעמיים (בעת שהמערערים רכשו לעצמם דירה למגוריהם ובעת שהחליפו אותה בדירה אחרת): האחת, בשנת 1996, ברכישה משותפת של דירה על-ידי שני בנ-הזוג; והשנייה, בשנת 2001, ברכישה משותפת של דירה אחרת על-ידי שניהם.
בשנת 2007 – ברצונם לשדרג את מגוריהם – המערערים החליפו שוב דירה, וגם את הדירה החדשה רכשו במשותף.
המערערת 2 הצהירה אז על הרכישה האמורה, ובמסגרת הצהרה זו דיוְוחה כי מדובר ב"דירה יחידה", במשמעות סעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. לצד הצהרת הרכישה צורפה בקשה לפטוֹר חלקי נוסף, המגובה באישור משרד הביטחון, המעיד על זכאותה כיתומת צה"ל.
המשיב דחה את הבקשה להענקת הפטוֹר החלקי, בנימוק שההטבה ניתנה לבני-הזוג כבר פעמיים במסגרת התא המשפחתי המשותף שלהם ואין הם זכאים לפטוֹר החלקי פעם שלישית.
 
הערר שהוגש על-ידי המערערים לועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת בדימ' ר' שטרנברג-אליעזר( יו"ר); עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות ורו"ח מ' לזר) נדחה (ו"ע 1559/08).
מכאן הערעור לבית-המשפט העליון.
 
בית-המשפט העליון דחה את הערעור ברוב דעות (המשנה לנשיאה א' רובינשטיין והשופט י' עמית, כאמור בחוות-דעתו של השופט י' עמית, כנגד דעתו החולקת של השופט ח' מלצר).