לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי הוצאות מימון בנסיבות בהן בוצעו משיכות פרטיות מהעסק

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין דוד עמוס (קישור לפסק-הדין).
 
המערער הינו נכה צה"ל ובעל זכויות בתחנת הדלק "פז פסגת הזאב".
בין המערער לבין המשיב, פקיד-שומה ירושלים 1, ניטשה מחלוקת לגבי דינן של הוצאות מימון שנתבעו על-ידי המערער בגין הלוואות שניתנו לו מחברת פז וכן בשל חוב נוסף שצבר לטובת אדם בשם יגאל תם.
לטענת המערער, מדובר בהוצאות שנבעו מ"הון ששימש בהשגת הכנסה" באופן שמאפשר ניכויָן לפי הוראות סעיף 17(1)(א) לפקודת מס הכנסה.
המשיב, לעומת זאת, קבע, כי לא הוכח שהוצאות מימון ההלוואות שניטלו מחברת פז הוצאו בייצור הכנסה וכי מדובר בהוצאות שנבעו גם ממשיכות פרטיות של המערער. באשר לניכוי הוצאות המימון בגין החוב לתם טען המשיב כי גם כאן המערער לא עמד בנטל להוכיח כי מדובר בחוב ששימש בייצור הכנסה. בנוסף, השיתי המשיב על המערער קנס גירעון.
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ דחה את הערעור.