לוגו אלכס שפירא ושות׳

23.6.15: הושלמה חקיקת הבזק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה

פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה–2015 (קישור לתיקון), בגדרו הושלמה חקיקת הבזק ביחס להגדלת מס הרכישה המוטל על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה, וזאת תוך הקדמת המועד הקובע למחר (24.6.2014).

על-פי התיקון, רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה בתקופה 24.6.2015–31.12.2020 תחויב במס רכישה בשיעור 8% על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח ובשיעור 10% על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח.
 
בנוסף, ובדומה לאמוּר בתזכיר ובהצעת החוק, כולל התיקון תיקון של טעות סופר בהוראות סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין כמו גם הפיכה להוראת-קבע (בכפוף להוראת-השעה המוצעת לעיל) של מדרגות מס הרכישה שנקבעו בעבר והוארכו, לטענת רשות המיסים, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.