לוגו אלכס שפירא ושות׳

16.6.15: פורסמה הצעת החוק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה

במבזק מיום 11.6.2015 דיווחנו אודות פרסום תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, בגדרו הוצע להגדיל את מס הרכישה המוטל על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה (קישור לתזכיר).

הבוקר פורסמה הצעת החוק (הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה–2015) (קישור להצעת החוק), בגדרהּ, ובדומה לאמור בתזכיר החוק, רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה בתקופה 1.7.2015–31.12.2020 תחויב במס רכישה בשיעור 8% על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח ובשיעור 10% על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח.

עוד מוצע בהצעת החוק, וגם זאת בדומה לאמור בתזכיר, לתקן טעות סופר בהוראות סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין כמו גם להפוֹך להוראת-קבע (בכפוף להוראת-השעה המוצעת לעיל) את מדרגות מס הרכישה שנקבעו בעבר והוארכו, לטענת רשות המיסים, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.