לוגו אלכס שפירא ושות׳

20.5.15: פורסמה החלטת מיסוי בנושא מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי בנושא פינוי בינוי (החלטת מיסוי 3637/15).
 
על-פי ההחלטה, מכירת חלק ממתחם שבו עתיד להתבצע פינוי בינוי לא תשלול את הקלות המס לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין כך שאֵלו תַמשכנה לחול על המפונים שבמתחם כולו, וזאת בין אם הפיצוי למפונים יינתן על-ידי היזם המקורי ובין אם הפיצוי יינתן על-ידי הרוכשת, ויראו הן את היזם המקורי והן את הרוכשת כ"יזם" לעניין הוראות אותו פרק חמישי 4.
 
תשומת לבכם לאמוּר בסעיפים-קטנים 1.1 ו-1.2 להחלטה.