לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא חבות במע"מ לגבי מתן שירותים משפטיים בקשר לתביעה מחוץ לישראל

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מע"מ (החלטת מיסוי 3936/15).
 
על-פי ההחלטה, שכר-טרחה המשולם למשרד עורכי-דין ישראלי בגין הגשת וניהול תביעה כנגד תושב-חוץ תחויב במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ (שעניינן ב"עסקאות של מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל") למרות שלצורך התביעה נעשו על-ידי המשרד הישראלי פעולות הכנה בישראל. זאת, מהטעם שפעולות אלו טפלות לשירות העיקרי שניתן על-ידי המשרד מחוץ לישראל.