לוגו אלכס שפירא ושות׳

10.5.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה מספר החלטות מיסוי שתמציתן כדלקמן:
 • החלטת מיסוי 3963/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של החלטה זו במלכ"ר שברשותו מקרקעין והמשכיר אותם למלכ"ר אחר לצורך פעילות דומה לפעילותו של המשכיר.
  בגדרהּ של ההחלטה נדחתה בקשת הפונה שלא להשית מע"מ על השכרת המקרקעין (בהיותה "עסקת אקראי") אלא רק מס שכר בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ. זאת, מהטעמים המנויים בהחלטה.
   
 • החלטת מיסוי 6698/15 (קישור להחלטה)
  בגדרהּ של החלטה זו נקבע, כי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים תיחשב ל"חלוקה ראשונה" למרות שכבר נערך הסכם חלוקה קודם בין היורשים. זאת, מהטעם שהחלוקה האמורה מהווה ביצוע של הסכם החלוקה המקורי.
  לעומת זאת, חֵלקה שכבר חולקה בין היורשים בעבר לא תיכלל במסגרת ההסדר האמור, ולכן כל חלוקה אחרת לגבּיה תהווה "מכירה" החייבת במס.

   
 • החלטת מיסוי 3589/15 (קישור להחלטה)
  החלטה זו מהווה החלטת מיסוי שלא בהסכם, שכּן בגדרה נדחתה הבקשה לראוֹת בהעברת זכויות במקרקעין בין אחים מכירה הפטורה ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. זאת, היות שהזכויות הנ"ל התקבלו בידי האח המעביר במתנה מאחותו ולא מהוריו או הורי הוריו, כקבוע באותו סעיף 62 (כנוסחו לאחַר תיקון 76).
  עוד נקבע, כי ההעברה לא תהיה פטורה גם מכוח הוראות סעיף 63 לחוק, שכּן אין מדובר בוויתור ללא תמורה, כאמור באותו סעיף.

   
 • החלטת מיסוי 1587/15 (קישור להחלטה)
  בגדרה של החלטה זו נקבע, כי מחצית הזכויות בחברת בית מחברה שבבעלות האשה לידי בן-זוגה לצד העברת מחצית החובות, מכוח הסכם גירושין שאוּשר בפסק-דין של בית-המשפט לענייני משפחה – לא תיחשב ל"מכירה", וזאת בהתאם להוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין.