לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטה מקצועית בנושא שאלת סיוּוגן לצורכי מע"מ של חברות המנהלות קוּפות גמל ענפיות

כידוע, במשק פועלות מספר חברות המנהלות קוּפות גמל ענפיות, כאשר חֵלקן מסוּוגות כמלכ"ר לצורך חוק מע"מ וחֵלקן מסוּוגות כמוסד כספי לצורך חוק זה (הקוּפות עצמן מסוּוגות כמלכ"ר).
 
הבוקר פרסם רו"ח (משפטן) גל גרינברג, מנהל המחלקה המקצועית – מע"מ שברשות המיסים הוראת פרשנות בנושא זה, ולפיה על החברות המנהלות של הקוּפות להיות מסוּוגות אך ורק כמלכ"ר. זאת, מהטעמים המנויים בהוראה.
 
למַעבר להוראה החדשה, לחצו כאן.