לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראה מקצועית בנושא החבות במע"מ לגבי שירותים הניתנים למפיקים זרים לצורך הפקת סרטים זרים בישראל

ביום 5.11.2008 פורסם ברשומות החוק לעידוד הפקות סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט–2008 (קישור לחוק), בגדרו, בין היתר, חוקק תיקון 36 לחוק מע"מ.
במסגרת אותו תיקון 36, נוספו לחוק מע"מ הוראות סעיף 30(א)(18) המקנות שיעור אפס לשירותים הניתנים לתושב-חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל. זאת, לצד הוראות נוספות.
 
אתמול פרסם רו"ח (משפטן) גל גרינברג, מנהל המחלקה המקצועית – מע"מ שברשות המיסים, הוראת פרשנות בנושא.
להורדת ההוראה, לחצו כאן.