לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תזכיר חוק בנושא מיסוי קרנות ריט

פורסם תזכיר חוק (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע לעדכן את הוראות פקודת מס הכנסה לגבי מיסוי קרנות ריט (פרק שני 1 שבחלק ד לפקודה) המכוּנות בהוראות אלו "קרן להשקעות במקרקעין".
זאת, לאור הזמן הרב שחָלף (כ-9 שנים) למן חקיקת ההוראות האמורות.