לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון - האם השכרת דירות מגורים לעמותה מהווה עסקה הפטורה ממע"מ?

במבזק מיום 14.7.2013 דיוַוחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין יחזקאלי (קישור לפסה"ד).
 
המערער השכיר בניין דירות בירושלים לעמותה המפעילה בבניין ישיבת הֶסדר ("העמותה"), כאשר אין מחלוקת כי העמותה קיבלה למטרותיה את השימוש בכל יחידות הדיור בבניין, ונשאה בזכויות ובחובות המהותיות כלפי המערער.
המחלוקת בין המערער לבין רשויות המס נעה סביב סיווג עסקת השכירות: לטענת המערערת, מדובר בהשכרה למגורים הפטורה ממע"מ בהתאם לסעיף 31(1) לחוק מע"מ; ואילו המשיב סבור, כי מדובר בעסקה בין המערער לבין העמותה שאינה מהווה עסקה להשכרה למגורים, וזאת אף אם בפועל מתגוררים תלמידי הישיבה בחלק ניכר מהדירות בבניין.
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ, דחה את הערעור.
השופט מינץ יישם את המבחנים שנקבעו על-ידי בית-המשפט העליון בפסק-הדין בעניין .א שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע"מ (ע"א 7973/11) וקבע, כי המערכת ההסכמית הקיימת בין המערער לבין העמותה ובין העמותה לבין תלמידי הישיבה מצביעה על כך שהמערער אינו משכיר לתלמידים דירות למגורים, כי אם לעמותה.
עוד קבע השופט מינץ, כי הגם שפעילותה של העמותה אינה פעילות "עסקית", מדובר בפעילות שתכליתה אינה אך למטרת מגורים, ובזה היא אינה נבדלת מכּל פעילות "עסקית" אחרת המניבה הכנסות.
 
אתמול ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור שהגיש יחזקאלי (קישור לפסק-הדין).
לאחַר שמיעת הטענות ובהמלצת השופטים במותב (א' רובינשטיין, ע' פוגלמן וצ' זילברטל), חזר בו יחזקאלי מן הערעור והוא נמחק בלא צו להוצאות.