לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה - התיישנות החלטות מנהל מע"מ עקב המצאתן באיחור

במבזק מיום 11.12.2014* דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין יוסי נאמן (קישור לפסק-הדין), בגדרו נקבע, כי לצורך הכרעה בשאלה מתי יש לראות את פקיד השומה כ"משתמש בסמכויותיו" לעניין סעיף 152(ג) לפקודת מס הכנסה, יש לבחון את מועד משלוח ההחלטה לנישום ולא את מועד קבלתה בידי האחרון.
* למַעבר למבזק זה, לחצו כאן.
 
בהקשר זה נבקש להפנותכם לפסק-הדין שניתן ביום 7.12.2014 (דהיינו, לפני מתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין יוסי נאמן) על-ידי בית-המשפט המחוזי בחיפה (ס' הנשיא, השופטת ש' וסרקרוג) בעניין ט.ט. טכנו חשמל טכנולוגיה מתקדמת לרכב (96) בע"מ (קישור לפסק-הדין).
השופטת וסרקרוג קיבלה את טענת המערערת וקבעה, כי החלטות המשיב, מע"מ עכו, בדבר פסילת פנקסי המערערת וחיובה בכפל-מס ובקנס ניתנו באיחור, וזאת לאחַר שהוּכח שהן לא הומצאו במועד למערערת.