לוגו אלכס שפירא ושות׳

הבהרה מקלה של רשויות המס לגבי תיקון 47 לחוק מע"מ (החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס)

במבזק מיום 25.11.2014 דיווחנו אודות פרסומו של חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה-2014 ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו הוחלף הפטוֹר ממע"מ הקבוע בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע"מ לגבי מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38, במתחמי פינוי בינוי ולגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחם פינוי בינוי - במע"מ בשיעור אפס.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי במסגרת הבהרה מקלה שהוציאה לאחרונה עו"ד מיכל סופר, מנהלת תחום מקרקעין וקבלנים במחלקה המקצועית שברשות המיסים (קישור להבהרה), צוין, כי בעסקות של התחדשות עירונית יחול מע"מ בשיעור אפס במגבלות ובתנאים הקבועים בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע"מ ללא כל תלות בפטוֹר ממס שבח שבחר הדייר ובלבד שהדייר אכן זכאי באופן עקרוני לאותו הפטוֹר אליו מַפנים הסעיפים האמורים גם אם לא בחר בו.
 
כתוצאה מכך, ניתן יהיה לעשות שימוש בפטוֹר ממס שבח לדירת מגורים מזַכה או לבחוֹר בשיטת החישוב הליניארי המיוחד, וזאת מבלי שהדבר יגרע מהזכאות להקלות במע"מ.