לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה ארבע החלטות מיסוי חדשות וחשובות ביותר בנושא מע"מ.
 
להלן תמציתן:
  • חברה המגייסת מנויים חדשים למוצר המסופק באופן קבוע והמציעה ללקוחותיה מסלול אפשרי של רכישת מנוי במחיר קבוע ל-4 חודשים ובנוסף קבלת תלושי שי ולאחַר מכן תשלום מחיר רגיל, תחויב במע"מ בגין המכירה של המנויים שכּן מדובר ב"עסקה" החייבת במע"מ ולא תחויב בגין תלושי השי מהטעם שתלושים כאמור מהווים בגֶדר "מסמך סחיר (החלטת מיסוי 2526/14);
  • רכישת דירות מגורים בידי חברה ("החברה הראשונה") העוסקת ברכישת/מכירת נדל"ן הרשומה כ"עוסק" מגורמים פרטיים ("העִסקה הראשונה"), מכירתן לחברה אחרת ("החברה השנייה") העוסקת ברכישת/מכירת נדל"ן והרשומה אף היא כ"עוסק" ("העִסקה השנייה") ולאחר מכן מכירתן לגורמים אחרים ("העִסקה השלישית") תחויב במע"מ כדלקמן: העִסקה הראשונה מהווה "עסקת אקראי" שבּה החברה הראשונה חייבת במע"מ מכוח הוראות תקנה 6ב(א) לחוק מע"מ כך שהיא תוציא חשבונית עצמית ומנגד תקזז את מס התשומות הכָּלול בה; העִסקה השנייה תחויב בהתאם להוראות סעיף 5(ב) לחוק וזאת לגבי כל דירה בנפרד, כאשר החברה הראשונה היא החייבת במע"מ; ואילו בעסקה השלישית החברה השנייה תחויב במע"מ בהתאם להוראות סעיף 5(ב) לחוק (לגבי כל דירה בנפרד) בגין ההפרש שבין מחיר מכירת הדירות לרוכשים החדשים לבין מחיר העִסקה השנייה והיא לא תהיה זכאית לקזז את מס התשומות הכָּלול בחשבוניות המס שקיבלה מהחברה הראשונה; והכל בכפוף לכך שלא יחלפו 5 שנים בין העִסקה השנייה לבין העִסקה השלישית [תשומת לבכם לאמוּר בסעיפים 3-1 להחלטה בדבר עמדת רשויות מע"מ לגבי החלת הוראות סעיף 5(ב) לחוק] (החלטת מיסוי 1254/14);
  • שירותים הניתנים בפועל באיזור אילת על-ידי עוסק תושב איזור אילת ללקוחות תושבי אזור אילת וללקוחות שאינם תושבים כאמור יהיו פטוּרים ממע"מ בהתאם לסעיף 5(ה) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) התשמ"ה-1985 ("חוק אס"ח"); ככל שיינתנו על-ידי עוסק תושב איזור אילת שירותים מחוץ לאיזור העוסק יחויב במע"מ בשיעור רגיל; ובמקרה שבו יינתנו שירותים ללקוחות גם באיזור אילת וגם מחוץ לו יחויב העוסק במע"מ לפי מבחן העיקר והטפל אשר יחול על מלוא מחיר השירות (החלטת מיסוי 4587/14);
  • חברה בעלת פעילות עסקית שלא בתחום המקרקעין הרשומה כ"עוסק" ורכשה דירת מגורים ("הדירה") מאדם פרטי שאינו "עוסק" והשכירה את הדירה לבעל הַשליטה בחברה לצורכי מגוריו בתמורה לדמי שכירות ראויים (דהיינו, במחיר השוק) תחויב במע"מ כדלהלן: החברה תהיה פטורה ממע"מ בגין דמי השכירות (בהתאם להוראות סעיף 31(1) לחוק); החברה תיחשב כמי שביצעה "עסקת אקראי" (למרות שאינה עוסקת בתחום המקרקעין!) ובהתאם תוציא חשבונית מס עצמית; החברה לא תהיה זכאית (לאור הפטוֹר ממע"מ על דמי השכירות) לקזז את מס התשומות הכָּלול בחשבונית העצמית [תשומת לבכם לאמוּר בסעיפים 6-5 להחלטה] (החלטת מיסוי 6637/14).