לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא היעדר חבות במע"מ במכירת דירות לעמותה

החטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בהורים לילדים בגירים בעלי תסמונת רפואית מסוימת שהינם פסולי דין ("המשתכנים") והמעוניינים למצוא נכס מתאים למגורים עבורם.
ההורים אכן איתרו נכס מקרקעין הכולל מספר דירות ואשר הינו בבעלותם של אנשים פרטיים שאינם רשומים כ"עוסק" לצורכי מע"מ והמחזיקים את הנכס במישור הפרטי.
הנכס יוחזק בידי עמותה שתרכוש אותו בנאמנות עבוּר המשתכנים, וזאת מכספי ההורים. בשלב הראשון הדירות שבנכס תירשמנה על-שם העמותה כנאמן של המשתכנים; ואילו בשלב השני הדירות תירשמנה כבית משותף כאשר כל תת-חלקה תיוחד למשתכן ספציפי.
 
במסגרת החלטת המיסוי, אישרה החטיבה המקצועית כי מכירת הנכס לא תחויב במע"מ (דהיינו, היא תיחשב למכירת נכס מאדם פרטי לאדם פרטי אחר) ובלבד שיתקבל אישור ממשרדי מיסוי מקרקעין בדבר רכישת הנכס בנאמנות עבוּר המשתכנים.