לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה בנושא השבת דמי ביטוח לאומי בגין עובדי-חוץ ובגין מימוש מניות שהוקצו לפי סעיף 102 הישן

פורסמו שני פסקי-דין חדשים המתייחסים להשבת דמי ביטוח לאומי.
 
האחד, בעניין קיבוץ אלומות, שם דחה בית-הדין האזורי לעבודה בנצרת את תביעת הקיבוצים והמושבים השיתופיים להשבה רטרואקטיבית של דמי ביטוח בגין עובדי-חוץ שלא עבדו בקיבוץ בתקופה שעד לחודש דצמבר 2008 (קישור לפסק-הדין).
 
השני, בעניין אורמת מערכות בע"מ, שם קיבל בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים את תביעת החברה להחזר דמי ביטוח לאומי ששילמה עת מימשו עובדיה מניות שמקורן בהקצאת מניות על-פי סעיף 102 הישן (דהיינו, כנוסחו לפני תיקון 132),* תוך שהוא נדרש לשאלת תחולתה בהקשר זה של ההלכה בעניין יחזקאל לפיד וחגי כץ (ע"א 6159/05) ולשאלה האם קם למוסד לביטוח לאומי אינטרס הסתמכות ראוי להגנה (קישור לפסק-הדין).
* ראו גם את פסק-הדין בעניין בנק המזרחי (ב"ל 10133/06).