לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

הָחֵל מיום 1.1.2012, הכנסה של יחיד תושב-ישראל מדיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל חייבת, ככלל, במס בשיעור 25%,* אלא אם היחיד היה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הדיבידנד – שאז שיעור המס הינו 30%.*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

לדיון מקיף בנושא מיסוי הכנסות מדִיבידנד שמקורו במניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון