לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.8.14: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בעקבות תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין - שינויים בחובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין

במבזק מיום 2.6.2014 דיווחנו אודות פרסומו של תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין.*
* חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78), התשע"ד-2014. להורדת החוק, לחצו כאן.
כזכור, בגדרו של התיקון, נקבע,* כי מקדמת מס השבח שעל הקונה לשלם תהפוך להוראת-קבע וזאת תוך ביצוע מספר שינויים ושיפורים במנגנון הקיים, ובכלל זאת קביעת שיעור מקדמה של 7.5% לגבי חבר-בני-אדם, התייחסות מיוחדת למכירה של מקרקעין המהווים מלאי עסקי ולמקרקעין שהינם דירת מגורים מזכה החייבת במס לפי שיטת החישוב הליניארי המיוחד, החלפת מנגנון הקטנת המקדמה ועוד.
* תחולת התיקון נקבעה ליום 1.6.2014, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה ביום האמור ואילך.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס פרסמו לאחרונה הוראה מקצועית הסוקר את השינויים שחלו במסגרת אותו תיקון 78 (קישור להוראה).