לוגו אלכס שפירא ושות׳

3.7.14: פטוֹר ממס שבח למוסד ציבורי - פסק-הדין בעניין קופת חולים כללית

במבזק מיום 8.9.2011 דיווחנו אודות פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין קופת חולים כללית (קישור לפסק-הדין).
באותו מקרה, קבעה הוועדה, בחוות-דעתו של רו"ח נ' הכהן (בהסכמת יו"ר הוועדה ס' הנשיא השופטת (בדימ') ר' שטרנברג-אליעז וחבר הוועדה רו"ח י' מונד), כי העוררת זכאית לפטוֹר ממס שבח/מכירה בגין מכירת מגרש החנייה הסמוך למבנה ההנהלה של העוררת, והנמצא ברחוב ארלוזורוב פינת הרחובות רמז והתש"ח בתל-אביב (המגרש נמכר לקבוצת רכישה).
זאת, לאור התקיימותם של התנאים הנדרשים לפטוֹר (שימוש במישרין ותקופת החזקה) וכמתחייב מפסק-הדין של בית-המשפט העליון בע"א 9946/06.
 
נבקש לעדכנכם, כי מנהל מיסוי מקרקעין אזור ת"א הגיש ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון, אך לאור המלצתו של בית-המשפט חזר בו המנהל מהערעור והוא נדחה ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין של בית-המשפט העליון).