לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן

פורסמה ברשומות הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ("הצעת החוק"), בגדרהּ מוצע לחיֵיב במע"מ בשיעור אפס מכירת דירה ראשונה בידי קבלנים.