לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי - האם מכירת 13 מגרשים בידי חברה העוסקת בקרמיקה ואינסטלציה חייבת במע"מ?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין מסיקה חסון מסחר 2002 בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בשאלת חבותה של המערערת במע"מ בְּשל מכירת 13 מגרשים מתוך 21 שרכשה בסמוך לפני כן.
זאת, בהינתן טענתה של המערערת כי אינה עוסקת במקרקעין אלא בעסקי הקרמיקה והאינסטלציה וכי המשיב, מנהל מע"מ חדרה, מנוּע מלחייבהּ במע"מ בגין מכירת המגרשים מהטעם שמנהל מיסוי מקרקעין האזורי לא העלה את הטענה בדבר חבותה במע"מ כאמור.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעור.
השופט סוקול סקר את המבחנים לסיוּוגן של עסקות מֵכר ככאלו החייבות במע"מ וקבע, כי העִסקות שביצעה המערערת אכן חייבות במע"מ בהיותן כאלו שנעשו במהלך עסקיה.
עוד קבע השופט סוקול, כי לא הוכח כלל כי מנהל מיסוי מקרקעין בָּחן את שאלת החבות במע"מ, וממילא אין לומר כי מדובר בטענות סותרות של הרשויות, מה גם שהכרעות של רשויות מס נפרדות אינן מקימות בהכרח מחסומים בפני הרשויות האחרות.