לוגו אלכס שפירא ושות׳

החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות

יחיד חייב, במקרים מסוימים, בתשלום בדמי ביטוח לאומי על-פי חוק ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות. זאת, בשיעור מהכנסתו.

ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות אינה אחידה לגבי המבוטחים השונים. כמו-כן, הכנסות הפטורות ממס הכנסה אינן פטורות בהכרח מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות. זאת, מהטעם שהפטורים הקבועים לגבי מס הכנסה אינם חלים, בהעדר הוראה מפורשת הקובעת אחרת, לגבי החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

ואכן, חוק ביטוח לאומי קובע רשימה של הכנסות שאינן נחשבות להכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי. משמעות הוראה זו היא, שהכנסות אלו לא רק שאינן חייבות בדמי ביטוח לאומי אלא שהן אף אינן חייבות בדמי ביטוח בריאות.

עוד בנושא זה, ראו את ספרנו  מיסוי שוק ההון.