לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תזכיר החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן

משרד האוצר פרסם הערב את תזכיר חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, בגדרו מוצע לחייב במע"מ בשיעור אפס מכירת דירה ראשונה בידי קבלנים ("תזכיר החוק"). 
זאת, בכפוף לשורה ארוכה של סייגים ותנאים.
 
נציין כבר כעת, כי מעיון ראשוני בתזכיר עולה, כי למרוֹת מורכבותו היחסית והמחלוקות שעתידות לעלות בעטיו, ואף כי הציניקנים עלולים לצקצק בלשונם ולפקפק בסיכוייו של החוק המוצע להשיג את מטרותיו, יש בהחלט לברך על פרסום תזכיר החוק ולקוות כי זו הסנונית הראשונה המבשרת על תחילת ירידת מחירי הדירות בישראל.