לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובדים: הקצאת מניות מתוך מניות שנרכשו במסגרת רכישה עצמית (מניות רדומות)

מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה).
 
בגדרהּ של ההחלטה אוּשר לחברה הפונה - חברה ציבורית תושבת ישראל שהקצתה אופציות יחידות השתתפות למניות לעובדים באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה - שהמניות שתוקצינה לעובדים תהיינה מתוך מניות החברה שהחברה רכשה בעבר במסגרת רכישה עצמית (מניות רדומות). זאת, במקום הקצאת מניות חדשות.
האישור האמור כפוף למספר תנאים וסייגים, כמפורט בהחלטת המיסוי.