לוגו אלכס שפירא ושות׳

6.4.14: ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין מרכז יוגש לועדת הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד

פורסמו תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשע"ד-2014 ("התיקון") (קישור לתיקון).
 
בגדרו של התיקון נקבע, כי ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין מרכז יוגש לועדת הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד.
 
תחולת התיקון נקבעה לגבי עררים שיוגשו ביום 4.5.2014 ואילך.