לוגו אלכס שפירא ושות׳

הסופרטנקר החדש? פורסמה חקיקת המע"מ לגבי מע"מ בשיעור אפס לדירות קבלן תוך הכפלת התקרה מ-1.6 ל-3.2 מיליון ש"ח!

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (קביעה בדבר דירה הזכאית להקלה מיוחדת) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 ("הצו").
 
בגדרו של הצו, שהותקן על-ידי שר האוצר (תוך עקיפה מתוחכמת וחשאית של הממשלה) בעקבות החלטת קבינט הדיור של הממשלה מיום 24.3.2014, עִסקה למכירת דירה חדשה לזכאים תזכה בהטבה של מע"מ בשיעור אפס.
יושם אל לב, כי בעוד שעל-פי החלטת הקבינט ההטבה הוגבלה לדירה ששוויָה לא עולה על 1.6 ש"ח מיליון ש"ח (כערכּה בשוק כולל מע"מ), הצו הכפיל את גובה המגבלה ל-3.2 מיליון ש"ח!
 
תחולת הצו נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2014, וזאת לגבי מכירת דירה חדשה שנעשתה במועד האמור ועד ליום 30.6.2015.
 
להורדת הצו, לחצו כאן