לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט - האם מחילת חוב לעניין מס הכנסה גוררת עמה בהכרח גם את החלת הוראות סעיף 12 לחוק מע"מ?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין מוחמד עלי וזיאד אלמוחטסב למסחר והשקעות בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
המערערת היא חברה העוסקת בייבוא ומסחר בבדים.
בעקבות ביקורת שנערכה למערערת על-ידי פקיד-השומה, הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו חוב של כ-2.8 מיליון ש"ח שהיה למערערת כלפי ספק-חוץ שלהּ - ייחשב כנמחל לצורכי מס.
בהסתמך על הסכם הפשרה, הוציא המשיב, מנהל מע"מ ירושלים, שומה למערערת בגדרהּ טען, כי מחילת החוב כאמור מהווה בגֶדר "תרומה, תמיכה או סיור אחר" כמשמעותם בסעיף 12 לחוק מע"מ, שבגינם חייבת המערערת במע"מ.
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ, קיבל את הערעור.
השופט מינץ קבע, כי המערערת שילמה את מלוא המע"מ בגין ביצוע העִסקה המקורית ללא סכום המחילה, וממילא אין להשקיף על מחילת החוב במועד מאוחר יותר כעסקה נפרדת המחויבת במע"מ מכוח עצמה.