לוגו אלכס שפירא ושות׳

13.1.14: בית-המשפט העליון- האם שותפות מוגבלת שבבעלותה מקבץ דיור נחשבת לאיגוד מקרקעין? האם מניטין מוציא מגדר איגוד מקרקעין כאמור?

במבזק מיום 28.8.2011 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אספן בניה ופיתוח בע"מ (קישור לפסק-הדין).
באותו מקרה, קיבלה הוועדה את הערר וקבעה, כי שותפוּת מוגבלת שבבעלותה מקבץ דיור אינה איגוד מקרקעין כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. זאת, בין היתר לאור המוניטין של השותפוּת.
 
הבוקר פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון (קישור לפסק-הדין).
בית-המשפט העליון, מפי השופט א' רובינשטיין (בהסכמת השופטים י' דנציגר וד' ברק-ארז) קיבל את הערעור שהוגש על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין.
השופט רובינשטיין קבע, תוך שהוא מַפנה לפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין וילאר נכסים (ע"א 6340/08), כי זכות הבעלוּת של השותפוּת במקרקעין מקפלת בתוכה גם את זכויותיה לפי ההסכם עם משרד הבינוי והשיכון, ומשכך לא ניתן לראוֹתן כנכס נפרד המצוי בידי השותפוּת.
עוד קבע השופט רובינשטיין, כי המוניטין שייך לאחת השותפוּת המוגבלות בשותפוּת, ולא לשותפוּת עצמה, וממילא אין במוניטין האמור כדי להוציא את השותפוּת מגֶדר הגדרת המונח איגוד מקרקעין.
יושם אל לב, כי השופט רובינשטיין בחר שלא להכריע בשאלת מקומם של נכסים ערטילאיים כמו מוניטין (או קניין רוחני) לעניין חוק מיסוי מקרקעין, אם כי לדבריו, ומבלי לקבוֹע מסמרות, עדיפה הגישה לפיה יש לכלוֹל גם נכסים כאלה בהגדרה השיורית הרחבה של נכסי האיגוד (ראו פסקה לד' לפסק-הדין).
השופט דנציגר הסכים לפסק-הדין של השופט רובינשטיין תוך שהוא מציין (ולכך גם הצטרפה השופטת ברק-ארז), כי ההכרעה בשאלה שהועלתה על-ידי האחרון (דהיינו, שאלת מקומם של נכסים ערטילאיים לעניין חוק מיסוי מקרקעין) אינה הכרחית במקרה דנן וניתן להותירה בצריך עיון עד שיגיע המקרה המתאים לדון בה.