לוגו אלכס שפירא ושות׳

26.12.13: רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע וטפסים חדשים בנושא הרפורמה במיסוי דירות מגורים + ערב עיון נוסף בנושא!

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* נקבעו, בין היתר, שינויים מהותיים לגבי כללי המיסוי החָלים לגבי דירות מגורים ובכלל זאת בעניין הפטוֹר ממס שבח והחבות במס רכישה במכירת/רכישת דירות כאמור.
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
 
היום פורסמה על-ידי רו"ח שוקי שרצקי, מנהל תחום (שומת מקרקעין ותפעול שומה) ברשות המיסים, הוראת ביצוע בנושא הרפורמה במיסוי דירות מגורים (קישור להוראת הביצוע).
במקביל, פרסם רו"ח שרצקי את טופסי ההצהרה והטפסים הנלווים הבאים:
  • טופס 7000 - הצהרה על מכירת/רכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינהּ פטור ממס שבח (כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף) (קישור לטופס);
  • טופס 7002 - הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין (לא כולל הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ללא זכויות לבנייה נוספת ועל מכירה פטורה על-פי סעיף 50) (קישור לטופס);
  • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בליניאריות חדשה (נספח לטופס 7002) (קישור לטופס);
  • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה (קישור לטופס);
  • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה (הצהרה משלימה להצהרה ראשית של יחיד תושב ישראל) (קישור לטופס);
  • טופס 7913 - הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה (הצהרה משלימה להצהרה ראשית של יחיד תושב ישראל) (קישור לטופס);
  • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת (הצהרה משלימה להצהרה ראשית של יחיד המוכר דירת מגורים מזכה בחישוב הליניארי המיוחד בתקופת-המַעבר) (קישור לטופס).
הטפסים האמורים לא יחולקו עוד במשרדים האזוריים, כבעבר, ויש להדפיסם ישירות במשרדי המיַיצגים.
 
לתשומת לבכם
בהמשך לשני ערבי העיון שקיימנו בחודש ספטמבר 2013 בנושא תיקוני החקיקה לגבי מיסוי דירות מגורים ובעקבות הוראת הביצוע וטופסי הדיווח החדשים, בכוונתנו לקיים ערב עיון נוסף בנושא.
פרסום על כך יישלח בימים הקרובים.
להבטחת מקומכם, אנא לחצו כאן.