לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: יש להתיר קיזוז מס תשומות בגין חשבוניות הנחזות להיות פיקטיביות אם אכן נעשו עסקות בין הצדדים והוכח תום-הלב הנדרש

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין מגן נצח ישראל בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
לטענת המשיב, ממונה אזורי מע"מ ת"א 1, המערערת - חברה העוסקת במתן שירותי ניקיון ובעיקר אספקת עובדי ניקיון למסעדות ואולמות אירועים - ניכתה מס תשומות שלא כדין באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות שהונפקו לה על-ידי חברת כוח אדם. לאור זאת, ובהתבססו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ (ע"א 4069/03), חִייב המשיב את המערער בתשלום מס התשומות, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט א' אורנשטיין, קיבל את עמדת המערערת.
בראשית הדברים, סקר השופט אורנשטיין את ההלכה הנוהגת לגבי שימוש בחשבוניות פיקטיביות ובכלל זאת את החריג לפיו יוּתר ניכוי מס תשומות בגין חשבונית הנחזית להיות חשבונית אמת אף אם היא הוּצאה שלא כדין מבּחינה אובייקטיבית.
השופט אורנשטיין קבע, כי מנסיבות המקרה דנא עולה, כי המערערת עמדה בחריג של הלכת מ.א.ל.ר.ז, שכּן היא עשתה את הבדיקות הדרושות על-מנת לוודא שחברת כוח האדם (שהנפיקה את החשבוניות) הינה עוסק מורשה ומנהלת ספרים. עוד קבע השופט אורנשטיין, כי שוכנע שאכן נעשו עסקות בין המערערת לבין אותה חברה ובמסגרתן סופקו שירותי כוח אדם למערערת על-ידי החברה.