לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה במע"מ: ניכוי מס תשומות שלא כדין; פעילות השמה של עובדים מתאילנד עבור חקלאים בישראל אינה זכאית למע''מ בשיעור אפס

פורסמו שני פסקי-דין חדשים בנושא מע"מ.
 
פסק-הדין בעניין מ.מ מאי אריזות בע"מ (קישור לפסה"ד)
המערערת, חברה ישראלית הרשומה כעוסק מורשה, עָסקה בתקופה הרלבנטית במסחר באריזות וקרטונים.
המשיב, מנהל מע"מ חדרה, ערך ביקורת לספרי המערערת ומצא, כי המערערת ניכתה מס תשומות שלא כדין, לרבות מהטעם שלא בוצעו עסקאות בין המערערת לבין מספר ספקים כפי שעלה מחֵלק מהחשבוניות נשוא התשומות כאמור. כמו-כן, המשיב מצא, כי במספר הזדמנויות המערערת ניכתה מס בכפל ובמקרה אחד אף ניכתה מס תשומות הכלול בחשבונית שהוּצאה לבעל השליטה במערערת בגין אירוע משפחתי.
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה הערעור.
לדבריו, המערערת לא הרימה את הנטל להוכיח שניכוי מס התשומות שבמחלוקת נעשה כדין.
 
פסק-הדין בעניין עוזר לחקלאי בע"מ (קישור לפסה"ד)
המערערת עוסקת בהבאת עובדים זרים מתאילנד לישראל. הבאת העובדים והשמתם נעשית על-ידה באמצעות התקשרות עם מספר חברות תאילנדיות, וזאת בהתאם לדרישות המוכתבות לה על-ידי חקלאים ישראלים, בעלי ההיתרים הדרושים לצורך העסקת העובדים הזרים בארץ.
המשיב, מנהל מע"מ רחובות, דחה את עמדת המערערת, לפיה העסקאות שביצעה חייבות במע"מ בשיעור אפס על-פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, וזאת בטענה שחל החריג הקבוע באותו סעיף (לפיו "לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל...").
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור.
השופט ד"ר סטולר ניתח את הפסיקה הרלבנטית ובכלל זאת ההלכה שנקבעה לאחרונה בעניין א. גמיש (ע"א 7142/10),* וקבע, כי הוכח מעל כך ספק שהמערערת נותנת שירות גם לחקלאים הישראלים שאצלם יעבדו העובדים התאילנדים.
* למַעבר למבזק מיום 24.10.2012 המתייחס להלכה זו, לחצו כאן.
השופט ד"ר סטולר הוסיף וקבע, כי גם מבּחינת הרציונל של ההטבה אין לקבל את עמדתה של המערערת, שכּן היא עוסקת בתיווך ובייבוא של עובדים זרים לישראל.