לוגו אלכס שפירא ושות׳

הטלת המס על חברה

ככלל, חישוב ההכנסה החייבת של חברה נעשה בדרך דומה לחישוב ההכנסה החייבת של יחיד.

עם זאת, בניגוד ליחיד החייב במס לפי בסיס מדורג תוך התחשבות בזיכויים, חברה אינה זכאית לזיכויים ממס והיא חייבת במס חברות בשיעור 23% (נכון לשנת-המס 2024).

הוראות מיוחדות קיימות לגבי חברות הנחשבות לחברה משפחתית, חברת בית, חברת החזקות ישראלית וקרן להשקעות במקרקעין.

עוד בנושא זה, ראו את ספרנו מיסוי שוק ההון.