לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פסק-הדין בעניין לינטל תקשורת בע"מ - חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין בעניין לינטל תקשורת בע"מ (קישור לפסה"ד).
 
המערערת, חברה שהתאגדה ונרשמה כעוסק בישראל, הפעילה עסק לשירותי טלמרקטינג ברמאללה וביקשה לנַכּות מס תשומות בגין חשבוניות שונות ובכללן חשבוניות אוטונומיה שלגביהן נמסר למשיב, מע"מ נתניה, על-ידי הרשות הפלסטינית, כי מדובר בחשבוניות מזויפות.
כנגד המערערת נפתחה חקירה פלילית על-ידי רשות המסים בגין חשד לביצוע עבירות לפי חוק מע"מ, אך חקירה זו הסתיימה ללא נקיטת צעדים משפטיים, וזאת בהיעדר ראיות מספיקות.
 
השופט ד"ר סטולר דחה את הערעור וקבע, כי אין לקבל את ניסיון המערערת להיבנות מכך שהחקירה הפלילית שנוהלה נגדה בעניין זה נסגרה.
עוד קבע השופט ד"ר סטולר, כי המערערת, הנושאת בנטל השכנוע, לא השכילה להציג ראיות אשר תצבענה על השירות שניתן בתמורה לחשבוניות, ולמעשה לא הרימה כלל את נטל ההוכחה המוטל עליה.
בנוסף, קבע השופט ד"ר סטולר, כי לא רק שהמערערת לא סתרה את קביעת הרשות הפלסטינית לפיה מדובר בחשבוניות שאינן כדין, אלא שהמערערת אף לא הצליחה לשכנע את בית-המשפט בדבר אמיתות גרסתה.