לוגו אלכס שפירא ושות׳

6.8.13: פורסם טופס חדש - מדרגות המס ברכישת דירת מגורים יחידה מוקנות רק ליחיד תושב ישראל

במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם אתמול ברשומות** נקבעו, בין היתר, שינויים מהותיים לגבי כללי המיסוי החָלים לגבי דירות מגורים ובכלל זאת בעניין הטלת מס הרכישה ברכישת דירות כאמור.
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
 
בשינויים אלה נדוּן בהרחבה בערב העיון המיוחד שאנו עורכים ביום 1.9.2013 (קישור לערב העיון).
 
כאן רק נציין, כי במסגרת השינויים כאמור נקבע, בין היתר, כי הָחֵל מיום 1.8.2013 מדרגות המס ברכישת דירת מגורים יחידה תוקנינה רק ליחיד שהינו תושב ישראל.*
* לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כמשמעות מונחים אלה בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה.
בהקשר זה נציין, כי רשות המסים פרסמה לאחרונה טופס חדש (טופס מס' 7912) הכולל הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה והמהווה הצהרה משלימה שיש לצרפהּ להצהרה הראשית בדבר רכישת הדירה.