לוגו אלכס שפירא ושות׳

1.8.13: אושר התיקון לתקנות מס רכישה - הגדלת שיעור מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מ-5% ל-6%

במסגרת חקיקת המס החדשה תוקנו, בין היתר, תקנות מס רכישה, כך שהָחֵל ביום 1.8.2013, רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים תגרור עִמה חבות במס ברכישה בשיעור 6%, במקום 5%.
עם זאת, נקבע, כי כאשר מדובר ברכישת זכות במקרקעין שקיימת לגבּיה תכנית בנייה המתירה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשַמש למגורים, תוחזר לרוכש שישית (1/6) ממס הרכישה ששילם (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית) - דהיינו, 1% מס סך המס ששילם - ובלבד שלא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות.
 
להורדת התיקון (טרם פורסם ברשומות), לחצו כאן.