לוגו אלכס שפירא ושות׳

1.7.13: חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין בעניין עודה (קישור לפסק-הדין)
המערער, המפעיל עסק לאספקת עובדים לשמירה ואבטחה, מעסיק מספר קטן של עובדים ומקבל עובדים נוספים מקבלני כח אדם.
במסגרת חקירה שנערכה על-ידי המשיב התברר, כך על-פי טענת המשיב (מנהל מע"מ פתח-תקווה), כי המערער הפיק חשבוניות פיקטיביות וקיזז שלא כדין את מס התשומות בגינן.
לאור זאת, חויב המערער בגין מס התשומות וכן בכפל-מס מכוח סעיף 50(א1) לחוק מע"מ.
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור.
לאחַר בחינה של מכלול הראיות בתיק, קבע ד"ר סטולר, כי המערער הנושא בנטל השכנוע לא השכיל להציג ראיות אשר תצבענה על השירות שניתן בתמורה לחשבוניות ולא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו.