לוגו אלכס שפירא ושות׳

7.4.13: פסיקה חדשה בנושא מע"מ - חשבוניות פיקטיביות; בקשה לקבלת ערעור על הסף בשל פגמים בהליך השומה

פורסמו פסק-דין והחלטה חדשים של השופט ד"ר א' סטולר.
 
פסק-הדין בעניין שמעון ראובן (קישור לפסה"ד)
עניינו של פסק-הדין בהחלטת המשיב, מנהל מע"מ רחובות, לחייב את המערער בתשלום כפל מס תשומות ובכפל מס עסקאות בגין תשומות ועסקאות פיקטיביות.
בפסק-דין מפורט ומנומק, דחה השופט ד"ר סטולר את הערעור וקבע, כי הוכח שהמערער אכן קיבל והוציא חשבוניות שלא שיקפו עסקה אמיתית והיה חוליה בשרשת הנפקת חשבוניות מס תמורת דמי תיווך.
 
ההחלטה בעניין אביבה פרידמן (קישור להחלטה)
המערערת עתרה בבקשה לקבלת הערעור על הסף, בשל כשלים בפעולותיו של המשיב, מנהל מע"מ, ובכלל זאת גביית עדויות בתיק ללא עדכון המערערת ואי-מסירתן לעיונה של המערערת. זאת, בין היתר, בהסתמך על הלכת ד.נ.ד.
השופט ד"ר סטולר דחה את הבקשה וקבע, כי לא נפל פגם בעצם גביית העדויות.
עוד נקבע, כי המערערת כלל לא פנתה למשיב בבקשה לגילוי עדויות אלו, הן כשנודע לה על כך כך והן בסמוך לפני קדם המשפט.
בנוסף, נקבע, כי המשיב הציע למערערת להחזיר את הדיון לשלב ההשגה שתידון בפני גורם אחר, אך המערערת סירבה לכך, ובכך פעלה בניגוד להלכה הנוהגת כיום שהיא דוקטרינת הבטלות היחסית.