לוגו אלכס שפירא ושות׳

15.1.13: פורסם פסק-הדין בעניין מ.א. עליאן בע"מ - חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין מ.א. עליאן בע"מ (ע"מ 27582-06-10).
 
באותו מקרה, דחתה השופטת מ' מזרחי את הערעור, תוך שהיא מקבלת את עמדת המשיב, לפיה המערערת ניכתה שלא כדין מס תשומות בהתבסס על חשבונית מס פיקטיביות.
השופטת מזרחי קבעה, כי המערערת לא עמדה בנטל להראות שנקטה בפעולות הנדרשות טרם קבלת החשבוניות, לעניין זהוּת העוסק וכשרות החברות שהוציאו את החשבוניות.
עוד נקבע, כי על-יסוד העוּבדות שעמדו לפני המשיב, ולא נסתרו בערעור, לא ניתן לקבוֹע שהעסקוֹת אכן בוצעו עם אותן חברות והן אלו אשר סיפקו את העבודות שהמערערת נזקקה להן, וממילא לא ניתן גם לקבוֹע שהמערערת עמדה במבחן הסובייקטיבי וקל וחומר במבחן האובייקטיבי.