לוגו אלכס שפירא ושות׳

2.8.12: פורסם הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-17% החל ביום 1.9.2012

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (קישור לצו).
 
בהתאם לצו, שיעור המע"מ יוגדל ל-17% הָחֵל ביום 1.9.2012.