לוגו אלכס שפירא ושות׳

10.6.12: פסיקה חדשה - רכישת/שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים - ייבוא החייב במע"מ?

בעניין בני יהודה ואח' (ע"מ (ת"א) 1200/07) נדונה השְאֵלה, האם המערערות - קבוצות ספורט העוסקות בכדורגל ורשומות כמלכ"רים - שרכשו או שָאלו זכויות להעסקת שחקני כדורגל מקבוצות ספורט זרות בחו"ל, חייבות במע"מ בגין ייבוא נכסים בלתי-מוחשיים.
המערערות טענו, בין היתר, כי המשמעות המשפטית של דרישת המשיב היא תשלום מע"מ עבוּר זכויות שימוש ומסחר בבני-אדם, וכי הזיקה הרלבנטית הנוגעת לשחקן היא מתן שירותים ולא רכישת נכס. דהיינו, הזכות אינה אלא שירות וככזו אינה יכולה להיות מיובאת.
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת ד' קרת-מאיר, דחה את הערעור, תוך שהוא קובע, כי המונח "טובין" כולל כל נכס בלתי-מוחשי ובכלל זה את הזכויות הגלומות בכרטיס השחקן, בעוד שהכרטיס אינו מהווה בגֶדר "מסמך סחיר".
עוד נקבע, כי ההתקשרות באשר להעברת או השאלת כרטיסי השחקן הינה בגֶדר ייבוא טובין בלתי-מוחשיים החייב במע"מ.