לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו התקנות מכוח חוק המו"פ הקובעות את שיעור התשלום המרבי בגין העברת ידע לחו"ל

19/11/2012

במסגרת תיקון 3 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, תשמ"ד-1984 ("חוק המו"פ"), נוספה לחוק המו"פ הוראת סעיף 19ב, המאפשרת, בתנאים מסוימים, להעביר לחו"ל ידע שנצבר במהלך פיתוח נתמך מדען.

על-פי אותה הוראה, העברת הידע כאמור כרוכה בתשלום בשיעור הקבוע שם, כאשר שר התעשיה והמסחר ושר האוצר הוסמכו לקבוֹע הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור. 

שר התעשיה והמסחר ושר האוצר אכן קבעו הוראות כאמור ואלו פורסמו היום ברשומות במסגרת תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (הסכום המרבי לתשלום בעד העברת ידע לפי סעיף 19ב(ב)(1) ו-(2) לחוק), התשע"ג-2012.

קישור לתקנות