לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: עסק הרשום על-שם בת-הזוג אך מנוהל בפועל על-ידי בן-הזוג ייוחס לצורכי מס לאחרון

07/11/2012

פורסם פסק-דין בעניין קניג (ע"מ (י-ם) 29228-12-10).

בפסק-דין זה, שאף הוא מבית מדרשו של השופט ד' מינץ, נדונו שתי מחלוקות בין המערערים לבין המשיב: האחת, האם בדין הוציא המשיב למערערים שומה לפי מיטב השפיטה לאחַר שדחה את שומותיהם העצמיות בְּשל אי-סבירות שהתגלתה בהן, והמלמדות כי המערערים לא דיוְוחו על אחוז ניכר מהעסק שהם מפעילים (עסק מוניות המפעיל 6-5 מוניות); השנייה, האם העסק מנוהל בפועל על-ידי המערער שעל-שמה העסק רשוּם, או שמא הוא מנוהל בפועל על-ידי המערער.

בית-המשפט קבע, כי מהראיות שהוצגו בפניו עולה בברור, כי למערערת (שבחרה שלא להעיד) אין יד ורגל בניהול העסק, ובן-זוגה הודה בחקירתו בבית-המשפט כי הוא זה שמפקח על הנהגים ולא אשתו, וכי אשתו עובדת בקופת חולים כל יום כך שאינה יכולה לעבוד בשעות אלו בעסק. זאת ועוד, גם הנהגים בעסק העידו, כי הם מתנהלים מול המערער. 

באשר לשומה שהוּצאה על-ידי המשיב, דחה בית-המשפט את רוב טענותיהם של המערערים.