לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תזכיר חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה הכולל תיקוני חקיקה של מרבית חוקי המס

20/09/2012

פורסם תזכיר חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2012 ("תזכיר החוק").

בגדרו של תזכיר החוק מוצע לבצע תיקוני חקיקה, חֵלקם מרחיקי-לכת, של מרבית חוקי המס (לרבות פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין, חוק הבלו וחוק איסור הלבנת הון) שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים, שיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המיסים, ומלחמה בתופעת הלבנת ההון וההון השחור.

קישור לתזכיר החוק